Matkönyv feladatgyűjtemény: SzámelmĂ©let 7--8

3. FEJEZET: Osztók (teszt)

Bezárás: [ X ]
Feladat: 3.1.
Legyen H={1,2,3,...,99,100}. Legyen a H halmaz azon részhalmaza A, amelyben a páros számok vannak, B amelyben a 4-gyel osztható számok. Melyik lesz üres halmaz?
A)    HA      B)    HB       C)    BA       D)    AB       E)    Az előző négy egyike sem.

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 3.2.
Rajzoljunk számegyenest és jelöljük be rajta az egész számokat 59-től 100-ig! Jelöljünk meg minden hárommal osztható számot nagy piros karikával, minden néggyel oszthatót kis tömör kék körrel, a néggyel nem osztható párosakat kis zöld tömör körrel. Ezek számát jelölje sorra p, k és z. Melyik igaz?
A)    z<k<p      B)    k<z<p       C)    z<p<k       D)    k<p<z       E)    p<z<k

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 3.3.
Legyen H={1,2,3,...,99,100}. Legyen a H halmaz azon részhalmaza A, amelyben a 18-cal osztható számok vannak, B amelyben a 9-cel osztható számok. Melyik igaz?
A)    AB      B)    BA       C)    AB=B       D)    AB=A       E)    Az előző négy egyike sem.

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 3.4.
Legyen H={1,2,3,...,99,100}. Legyen a H halmaz azon részhalmaza A, amelyben a 15-tel osztható számok vannak, B amelyben a 18-cal osztható számok. Melyik a legnagyobb elemszámú halmaz az alábbiak közül?
A)    AB      B)    AB       C)    BA       D)    H(AB)       E)    AB

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 3.5.
Kifejező halmazábrát készítettünk a következő halmazokkal: hatvannál nem nagyobb számok; a 12-vel osztható számok; és a 8-cal osztható számok. Mikor igaz, hogy 12 és 8 helyett n és m esetén is ugyanígy néz ki a kifejező halmazábra Venn diagrammja?
A)    n=12, m=6      B)    n=17, m=5       C)    n=9, m=6       D)    n=15, m=21       E)    n=23, m=15

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 3.6.
Kifejező halmazábrát készítettünk a következő halmazokkal: hatvannál nem nagyobb számok; a 5-tel osztható számok; és a 15-tel osztható számok. Mikor igaz, hogy 5 és 15 helyett n és m esetén is ugyanígy néz ki a kifejező halmazábra Venn diagrammja?
A)    n=12, m=6      B)    n=6, m=16       C)    n=4, m=14       D)    n=5, m=6       E)    n=12, m=8

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 3.7.
Melyik következtetés igaz az alábbi három állításra?

A)    AB      B)    BA       C)    AC       D)    CA       E)    BC

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 3.8.
Hány igaz állítás van az alábbi 4 között?

A)    0      B)    1       C)    2       D)    3       E)    4

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 3.9.
Hány igaz állítás van az alábbi 4 között?

A)    0      B)    1       C)    2       D)    3       E)    4

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 3.10.
Mely x, y és z esetén igaz: Ha egy szám osztható x-szel és y-nal, akkor z-vel is.
A)    x=8, y=6, z=4      B)    x=8, y=7, z=6       C)    x=2, y=9, z=12       D)    x=12, y=10, z=40       E)    x=11, y=22, z=33

 
[  Megoldás  ]