Matkönyv feladatgyűjtemény: SzámelmĂ©let 7--8

10. FEJEZET: Oszthatósági szabályok (teszt)

Bezárás: [ X ]

A 10.1-10.10. feladatok a ,,közép" szintnek, a 10.11-10.20. példák az ,,emelt" szint követelményeinek felelnek meg.

Feladat: 10.1.
Egy pozitív egész szám utolsó jegye 4. Mivel lesz biztosan osztható?
A)    2      B)    4       C)    6       D)    8       E)    3

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 10.2.
El szeretnénk dönteni egy számról, hogy osztható-e 25-tel. Az utolsó hány jegyét kell ehhez ismernünk?
A)    1      B)    2       C)    3       D)    25       E)    Az egész számot ismerni kell.

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 10.3.
Melyik osztható 3-mal?
A)    1234567      B)    2345678       C)    3456789       D)    1357975       E)    2468246

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 10.4.
Melyik osztható 9-cel?
A)    111222444      B)    111333999       C)    222444888       D)    555666777       E)    444666999

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 10.5.
Mi az utolsó jegye a 12345_ számnak, ha osztható 6-tal?
A)    2      B)    4       C)    6       D)    8       E)    0

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 10.6.
Mi a 2468_9753 szám hiányzó jegye, ha osztható 9-cel?
A)    1      B)    2       C)    0       D)    7       E)    Az előző négy egyike sem.

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 10.7.
Állapítsuk meg a 23y45x szám hiányzó jegyeit, ha osztható 45-tel.
A)    x=0, y=9      B)    x=4, y=0       C)    x=5, y=4       D)    x=8, y=5       E)    x=5, y=8

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 10.8.
Állapítsuk meg a 23y45x szám hiányzó jegyeit, ha osztható 24-gyel.
A)    x=8, y=2      B)    x=6, y=1       C)    x=4, y=0       D)    x=2, y=5       E)    x=0, y=7

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 10.9.
Melyik szám osztható 11-gyel?
A)    123123123      B)    234234234       C)    242363484       D)    343454565       E)    1223344556

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 10.10.
Hogyan fejezzük be a mondatot úgy, hogy igaz állítás legyen? Van olyan szám, amelynek minden jegye 2-es és osztható
A)    12-vel.      B)    7-tel és 9-cel.       C)    3-mal és 5-tel.       D)    32-vel.       E)    36-tal.

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 10.11.
Egy pozitív egész n szám utolsó jegye 4. Az egyjegyű pozitív egészek közül hány van, amelyről el tudjuk ezek alapján dönteni, osztója-e n-nek?
A)    1      B)    2       C)    3       D)    4       E)    5

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 10.12.
Egy szám utolsó jegye alapján el tudtuk dönteni, hogy nem osztható k-val. Mi lehetett k?
A)    1      B)    3       C)    5       D)    7       E)    9

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 10.13.
Egy páros szám utolsó két jegyét megtudtuk és ebből biztosan megállapíthattuk, hogy nem osztható d-vel. Mi lehetett d?
A)    33      B)    24       C)    11       D)    21       E)    18

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 10.14.
Hogy fejezzük be a mondatot, hogy igaz legyen? Egy szám két jegyének megváltoztatásával mindig elérhető, hogy osztható legyen
A)    125-tel.      B)    200-zal.       C)    875-tel.       D)    97-tel.       E)    700-zal.

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 10.15.
Állapítsuk meg a 23y45x szám hiányzó jegyeit, ha osztható 72-vel.
A)    x=8, y=5      B)    x=2, y=1       C)    x=6, y=7       D)    x=6, y=8       E)    x=8, y=7

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 10.16.
7 osztója 4a+5b-nek. Melyiket osztja biztosan a 7?
A)    a+3b      B)    a+5b       C)    a+2b       D)    5a+4b       E)    2a+3b

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 10.17.
Tudjuk, hogy 37 osztja abc -t. Melyik számot oszta a 37?
A)    cba       B)    bca        C)    bac        D)    cabacb       E)    bacbca

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 10.18.
11 osztja 3a+8b-t. Melyiket osztja biztosan a 11?
A)    a+3b      B)    4a+7b       C)    2a+4b       D)    5a+9b       E)    a+6b

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 10.19.
Határozzuk meg 12345666654321 legnagyobb kétjegyű osztóját.
A)    73      B)    93       C)    57       D)    81       E)    Az előző négy egyike sem helyes.

 
[  Megoldás  ]
Feladat: 10.20.
Adjuk meg 45 legkisebb pozitív többszörösét, melyben csak az 5 és a 6 számjegyek vannak! Hányjegyű ez a szám?
A)    3      B)    4       C)    5       D)    6       E)    6-nál több.

 
[  Megoldás  ]