Matkönyv tanári kézikönyv: Geometria 7--8

11. FEJEZET: Síkgeometriai számítások

Bezárás: [ X ]
Feladat: 11.1.
Az ABCD trapéz AB alapja 10 cm-es, a CD alap pedig 6 cm hosszú. Tudjuk még, hogy a trapéz AB alapon fekvő két belső szögének összege 90 . Jelölje az AB,BC,CD,DA oldalak felezőpontjait rendre FAB , FBC , FCD és FDA . A megadott információk alapján az FAB FBC FCD FDA négyszög oldalai és átlói közül melyek hossza határozható meg teljes pontossággal?
 
Feladat: 11.2.
Adott az ABC háromszög. Egy AC-vel párhuzamos egyenes az AB oldalt P-ben, az AM súlyvonalat T-ben, a BC oldalt K-ban metszi. Határozzuk meg az AC oldal hosszát, ha tudjuk, hogy PT=3, TK=5.
Megoldás: 11.2