Matkönyv tanári kézikönyv: Geometria 7--8

3. FEJEZET: Speciális síkidomok

Bezárás: [ X ]
Feladat: 3.1.
Az 1. ábrán az AB, BC, CD, BE és EC szakaszok mind egyenlő hosszúak. Mekkora az AED?

1. ábra

 
Feladat: 3.2.
Egy 10 -os szög szárai közé, a szög A csúcsából indulva berajzoltuk az ABCDEF töröttvonalat, amelynek mindegyik oldala 1 cm (lásd az 1. ábrát).

1. ábra
a) Mekkora az AEF?
b) Meddig lehet folytatni a töröttvonalat?
c) És ha nem 1 cm-rel lépkedünk?
 
Feladat: 3.3.
Mekkorák a szabályos hurkolt ötszög szögei (1. ábra)?

1. ábra

 
Feladat: 3.4.
Adott a síkon az ABC szabályos háromszög. Keressük meg a sík összes olyan M pontját, amelyre az ABM és az ACM háromszög is egyenlő szárú!
 
Feladat: 3.5.
Az 1. ábrán látható egyenlő szárú háromszögben a vastagon rajzolt szakaszok is egyenlőek. Mekkorák a háromszög szögei?

1. ábra

 
Feladat: 3.6.
Az ABC egyenlő szárú háromszög BC szárán adott az M, az MC szakaszon pedig az N pont úgy, hogy MN=AN. Tudjuk, hogy a BAM és az NAC szögek egyenlőek. Határozzuk meg az MAC szög nagyságát!
 
Feladat: 3.7.
Egy paralelogrammát az 1. ábrán látható módon lehet egyenlő szárú háromszögekre bontani. Mekkorák a paralelogramma szögei?

1. ábra

 
Feladat: 3.8.
Mely háromszögek oszthatók fel egy egyenessel két egyenlő szárú háromszögre?
 
Feladat: 3.9.
Egy téglalap egyik oldala 2 cm hosszú, egyik átlója pedig 4 cm-es. Mekkora szöget zárnak be az átlók az oldalakkal?
Megoldás: 3.9