Matkönyv feladatgyűjtemény: SzámelmĂ©let 7--8

Bevezető

E feladatgyűjtemény megírásához Gábos Adél és Halmos Mária ,,Számelmélet" munkafüzetét[63] vettük alapul, annak majdnem minden példáját átvettük. Mivel az a könyv nem kifejezetten a 7-8. évfolyam tanulóinak készült, így írtunk egy ,,Bemelegítő feladatok" című fejezetet. Másrészt a speciális matematika szakos osztályok diákjaira gondolva bővítettük a feladatanyagot. A ,,Számjegyek", ,,Diofantikus egyenletek", ,,Prímek eloszlása", ,,Racionális és irracionális számok" fejezetek teljesen újak, a ,,Maradékos osztás", ,,Számrendszerek" és a ,,Vegyes feladatok" fejezetek jelentősen mások, mint a [63] könyv megfelelő részei ás újdonságot jelentenek a témához kapcsolódó számítástehnikai feladatok.
Gábos Adél és Halmos Mária remek könyvéből, sajnos, a jelen verzióból kimaradt még néhány fontos magyarázó, összefoglaló valamint történeti rész, amely az említett forrásmunkában hasznos.