Matkönyv tanári kézikönyv bevezetője: 7--8

Matkönyv tanári kézikönyv bevezetője: 7-8

Szerkesztette:
Dobos Sándor, Fazakas Tünde,
Hraskó András, Rubóczky György

Bevezető

Ez a könyv még nem egy igazi tanári kézikönyv, hanem csak egy példa arra, hogy a matkönyv projektben hogyan lehet tanári kézikönyvet létrehozni. Fejlesztése folyamatban.
A fejlesztés jelen állásában (2006. május) csak a számelmélet, algebra és kombinatorika kötetekkel foglalkoztunk, azok csak részben kidolgozottak. A kombinatorika kötet terveink szerint tartalmazza a gráfokkal és algoritmusokkal kapcsolatos feladatokat is. A kombinatorika kötetbe tartozna még a logika, a jelen kötetből ez még kimaradt. Két további kötetet szeretnénk még a 7-8. évfolyamoknak és tanáraiknak megírni: egyet geometriából és egyet a függvényekről. A halmazok témakörét ezen a szinten nem külön, hanem az egyes főtémákhoz kapcsolva vizsgáljuk (mértani helyes feladatok geometriából, oszthatósággal kapcsolatos halmazok számelméletből, stb.). Későbbi terveinkben szerepel a valószínűségszámítás és a statisztika témáinak feldolgozása. Hosszabb távon lehet, hogy érdemesenn a logika, algoritmusok (játékok) témaköreit a programozás témájával együtt külön kötetbe foglalni.
A 7-8. évfolyamos diákoknak gyakorlásra javasoljuk még a [50], [70] (ill. [71]) köteteket, a tehetséggonozásban pedig hasznos kiegészítő Róka Sándor könyve[52].