Matkönyv feladatgyűjtemény: Geometria 7--8

Matkönyv feladatgyűjtemény

Geometria 7-8

Szerkesztette:
Fazakas Tünde, Hraskó András

Tartalomjegyzék

Bevezető

1. Szerkesztések I.

2. Mértani helyek I.

3. Speciális síkidomok

4. A Descartes koordinátarendszer

5. Szimmetriák, transzformációk

6. Terület I.

7. Terület I. (teszt)

8. Hasonlóság

9. Terület II.

10. Terület II. (teszt)

11. Síkgeometriai számítások

12. Kockák

13. Kockák (teszt)

14. Gúla

15. Gúla (teszt)

16. Poliéder

17. Poliéderek (teszt)

18. Vegyes feladatok

Ajánlott irodalom