Matkönyv feladatgyűjtemény: Kombinatorika 9--10

Matkönyv feladatgyűjtemény

Kombinatorika 9-10

Szerkesztette:
Surányi László
Ábrák: Hraskó András

Tartalomjegyzék

Bevezető

1. A gráf fogalma

2. Részgráfok és a komplementergráf -- izomorfia

3. Összefüggések a fokszám és az élszám között

4. Páros gráfok

5. Utak, összefüggő gráfok

6. Elvágó pontok, hídélek

7. Fák, erdők, favázak

8. Utak, távolság, átmérő.

9. Független pontok és élek

10. Vegyes gráfelméleti feladatok

11. Vegyük a legnagyobbat, a legszélsőt! Bevezető feladatok

12. Vegyük a legnagyobbat, a legszélsőt! Gráfelmélet

13. Vegyük a legnagyobbat, a legszélsőt!

14. Tetszőlegesen sok és végtelen sok

15. Kombinatorikus geometria

16. Az egyszerű skatulyaelv

17. A skatulyaelv a kombinatorikus geometriában

18. Skatulyaelv a kombinatorikus számelméletben

19. Leszámlálás

20. Vegyes feladatok

Ajánlott irodalom