Matkönyv feladatgyűjtemény: SzámelmĂ©let 7--8

Matkönyv feladatgyűjtemény

Számelmélet 7-8

Szerkesztette:
Blénessy Gabriella, Dobos Sándor, Fazakas Tünde,
Hraskó András, Rubóczky György

Tartalomjegyzék

Bevezető

1. Bemelegítő feladatok

2. Osztók

3. Osztók (teszt)

4. Prímtényezők

5. Közös osztó, közös többszörös

6. Közös osztó, közös többszörös (teszt)

7. Maradékos osztás

8. Maradékos osztás (teszt)

9. Oszthatósági szabályok

10. Oszthatósági szabályok (teszt)

11. Számjegyek

12. Számjegyek (teszt)

13. Számrendszerek

14. Számrendszerek (teszt)

15. Diofantikus egyenletek

16. Diofantikus egyenletek (teszt)

17. Prímek eloszlása

18. Prímek (teszt)

19. Racionális és irracionális számok

20. Racionális és irracionális számok (teszt)

21. Vegyes feladatok

Ajánlott irodalom